SAKRIJ BANER PRIKAŽI BANER

Optika trapa

Optika trapa

Optika trapa ili geometrija oslanjanja po definiciji je ugaona zavisnost između površine podloge i elemenata sistema oslanjanja, upravljanja i točkova vozila. Prilikom podešavanja geometrije oslanjanja se mjere i podešavaju uglovi pod kojima se nalaze točkovi vozila i podešavaju prema odgovarajućim vrijednostima koje je definisao konstruktor. Podešavanje se vrši pomjeranjem različitih elemenata sistema oslanjanja i upravljanja.

Pravilno podešenom geometrijom oslanjanja točkovi će se obrtati bez proklizavanja, blokiranja i češanja na različitim tipovima podloga. Pravilna podešenost geometrije oslanjanja omogućava bezbjednu vožnju, dobru upravljivost, duži vijek pneumatika, smanjenu potrošnju goriva i manje opterećenje elemenata sistema oslanjanja i upravljanja.

Geometrija trapa se ispituje uz pomoću uređaja Hofmann Geoliner 550 Prism. To je najnoviji kompjuterski sistem sa 3D tehnologijom, dvije CCD kamere i dva CCD projektora za podešavanje geometrije.

Uređaj omogućava mjerenje kod prednjih i zadnjih točkova:

1. TRAGA

2. NAGIBA

3. ZATURA

4. NAGIBA OSNOG BOLCNA

5. MAKSIMALNOG ZAOKRETA

6. RAZLIKE ZAOKRETA

7. OSA

8. RAZLIKA OSA

886725449.jpg
776041456.jpg